La Vento 420

N-ro 420  2021年 3月号
La VentoSuita Esperanto-societo

吹田エスペラント会会報  発行:矢野義男 吹田市山田東2-25-13
郵便振替 00970-0-319578  年会費 6000円 準会費 2400円
ホームページ http://suita.chu.jp

★ 緊急事態宣言が2月末でひとまず解除された。目の前がぱあっと明るくなったようで、早速3月初めに、私は、奈良へと俳句の吟行会に出かけていった。崇神天皇陵、景行天皇陵の近辺を散策。満開の梅の古木や咲き始めたコブシ、初めて見る「蜷の道」、土筆、なずな、仏の座、菜の花、おおいぬのふぐりなどたくさんの季語に遭遇。額田王の歌碑の背景の三輪山も拝む。久々の句会で楽しく勉強させてもらった。美しい自然の中に包まれると心が和む。(矢吹)
★ 1月のエスペラント相撲の感想です。
( Samo) “Rakontaro de Genĝi”
Tre fama klasika romano de Heian-epoko originale verkita de Murasaki Ŝikibu, kiun mi ne povis legi ĝis nun pro malfacila arkaika litero. Tamen dank’al esperantigita verkaĵo de s-ro Belmonto por la unua fojo mi povas ĝui ĝin. La ĉefrolanto nomata “Brila Genĝ” amrilatis delikate kun diversaj virinoj en la nobelara klaso de la Heian-epoko. La Brila Genĝ estas la filo naskita inter Mikado kaj unu kromsinjorino nomata “Paŭlovinio” poste tuj forpasinta. La parenca korelativeco kun Mikado estis tre komplika kaj mi preskaŭ ne povas memori.
En la Mikada palaco vir-kaj-virinajn rilatojn estis multe fajne priskribataj de la verkisto, Murasaki Ŝikibu. Ofte utaoj estas interŝanĝitaj inter la Brila Genĝ kaj koncernaj virinoj, tio estas gustimindaj. Plie luno kaj belaj ĝardenoj estis priskribitaj, tio donas al ni legantoj imagi fantazian mondon.
Nuntempe la egaleco de socia genro estas la grava problemo kaj homaro progresigas sin tiel. Tamen ni povas scii kia estis la socia genro en antikva epoko, ni povas lerni dank’al la verkaĵo. La libro estas dika je paĝo 383 kaj literoj estas tre malgrandaj. Tio estas tre ĝena por mi, sed enhavo estas tre interesa.
( Mateno) Mi legis “Silento” ĝis la 6a ĉapitro. La pastro Rodrigo estis kaptita pro la perfido de Kiĉiĵiro kaj finfine li estis katenita al malliberejo en la sovaĝa kampo nomata Senzokuno. Pasis la tagoj trankvilaj, kiujn li spertis unuafoje post la alveno al Japanio. Li ricevis permeson viziti la karceron por renkonti la kredantojn du fojoin tage. Sed paca tagoj estis mallonga.
Iun tagon lia esplorado komenciĝis. La kredantoj en la karcero aŭskultis la demandojn kaj respondojn inter li kaj oficistoj. Antaŭ li estis la Guberniestro de Ĉikugo s-ro Inoue, kiun Patro Valignano nomis diablo. Poste komenciĝis la tretado al la Sankta Bildo. Ĉar la unuokula viro rifuzis la tretadon, la oficisto glavmortigis lin. Anstataŭ pastro la kredantoj estis mortigitaj unu post alia. Estis la maniero de s-ro Inoue. Kiel kruela afero! Mi pensas ke la pastro ne povas toleri la mortojn kaj torturojn de kredantoj. Tuj poste lia trankvilo malaperis.
( Granda Kampo) Ĉi-foje mi legis la libron, “Murdo en la parko” verkita de Julian Modest.
En la komenca paĝo virino estis murdita ĉe la parko antaŭ sia domo de iu. En hejmo pro ŝia malfrua reveno ŝia edzo kaj infano atendis maltrankviliĝante. Ŝi Maria estas ĵurnalistino de “Telegrafo” kaj ne havis malamikojn en kolegoj laŭ la esploro de komisaro Silikov kaj liaj kolegoj . Sed komisaro Silikov eltrovis artikolon subskribitan de Slava Angelova kaj Maria Kirilova el la pasintjara kaj ĉi-jara kolekto de la ĵurnalo”Telegrafo” en la ĉefurba biblioteko. La titolo de artikolo estis “narkotaĵobaronoj en ofensivo” .En la artikolo detale estis priskribita la eksterleĝa narkotaĵonegaco. El la artikolo komisaro Silikov komprenis la kialon de murdo. Krome Silikov esploris pri Slava Angelova kaj la dua murdo okazis La murdo tre similis al la murdo de Maria Kirilova. Do ĉiuj anoj de polica esplorgrupo esploris la viron murditan. Kiam komisaro esploris artiklon subskribitan de Slava Angelova kaj Maria Kirilova, mi legis imagante kiel ill solvos ĉi tiun aferon. Sed aresto de murdistoj diferencis de mia diveno. Tio estas ke junulo devigita murdon de Slava Angelova ekiris al la polico por rakonti ĉion.
( Lumo) Mi legis la libron “SEN FAMILIO” tradukitan de S-ino Ana Sonĝanta . En ĉiu tago mi legis 2paĝojn kaj finfine tralegis la 4 ĉapitrojn,Ⅺ:“En boato”,ⅩⅡ:”Mia unua amiko “,ⅩⅢ:”Trovita infano”,ⅩⅣ:Neĝoj kaj lupoj”. En tiu parto estas skribite ke la mastro de la trovita infano estis enkarcerigita ,do li sole senmone devis vivteni kun kelkaj bestoj serĉante plej taŭgan lokon por lia spektaklo, En iu tago li renkontis la riĉan damon kun sia malsana filo, kiu navigis per boato al Anglio. Li fariĝis preskaŭ amiko kun tiu ĉi malsana filo kaj li ricevis la ĉambreton en la boato. Lia trupo prezentis spektaklojn kaj pasigis feliĉan vivon dum du monatoj. Tamen post enprizoniĝo de lia mastro li forlasis sian amikon kaj retrovis malfacilan aventuran vivon,Tio estas malvarmeca kiel neĝo dum vintro. Mi malfacile komprenas literaturan frazon, do mi paralele legis la libron tradukita en japanan. Bedaŭrinde mi sentis ke mi estas komencanto de Esperanto. Dank al Sumoo.
( Majo) “Sen Familio”tradukita de Ana Sonĝanta kaj Michel Fontaine en tuto estas juvelo por mi pro la fakto, ke la romano prezentas ne nur la aventuron de la ŝtelita knabo, kiu renkontinte la amplenan gvidanton de la vivo, persiste serĉas  veran  familion malgraŭ senesperigaj obstakloj, sed samtempe filozofion pri esenco kaj necesaj kvalitoj de bona edukado.  Ĝi estas facile legebla kvankam gramatike aperas abunda uzo de participoj, kiuj , por ne eŭropanoj estas nekutimaj kaj post alkutimiĝo eĉ fariĝas nature. Mi ne povas imagi kiom da entuziasmo kaj energio ili bezonis por eltraduki la libron.
Tiu libro havas tiom multe por pensigi la legantojn pri boneco kaj bonkoreco de homoj, kiel grava estas la motivo lerni ion, kiel rolas memfido kaj fido en aliaj homoj, kio estas vera saĝeco, k.t.p Mi elkore rekomendas la libron al ĉiuj esperantistoj.

★ 例会学習より
・ テーマは doni
参考例文
1) Donacetoj subtenas amikecon. 贈り物は友情の証。ちょっとした贈り物でも絆を強める。
2) Doni ovon, por ricevi bovon.  海老で鯛を釣る
3) Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas. 欲張りな人にちょっとあげたらきりがないよ。
4) Donado de almozoj neniam malricxigas. 施しても富は減らない。
おまけ
1) Sub la donitaj kondicxoj 与えられた条件で
2) Doninto de reno 腎臓の提供者 ドナー
3) Lampo donas mildan lumon. ランプが柔らかな光を投げかけている。
4) Sxi fervore donis sin al la studado. 彼女は研究に没頭した。
5) Iom da promeno donos apetiton. 少しの散歩は食欲を出す。
・ テーマは demandi
参考例文
1) 「誰々に質問する」という時に使う動詞を3つあげてください   〜 demandon al iu
1 fari demandon.     2 jxeti demandon      3 direkti demandon
辞書には出ていませんが、prezenti. でもいいかもと思います。
2)  私は自分が正直に生きているのだろうかと自問した。
Mi demandas min, cxu mi honeste vivas.
3)  問題はそれを始めるかどうかだ。   La demando estas cxu tion komenci aux ne.
おまけ  和訳
1)  demanda tono :  質問口調      demanda rigardo : 疑いの眼差し
2)  Mi eldemandis lin pri la sekreto 私は彼からその秘密を聞き出した
3)  Pridemandi   arestiton : 逮捕者の尋問
4)  esti ekster la demando 問題外だ
5) La demando restas malfermita. その問題は未解決だ