La Vento 459

N-ro 459  2024年 6月号
La VentoSuita Esperanto-societo

吹田エスペラント会会報 発行:矢吹あさゑ 吹田市南金田2-4-4
郵便振替 00970-0-319578  年会費 6000円 準会員は 2400円
ホームページ http://suita.chu.jp

 最近、電車に乗るとほとんどの人がスマートフォンを操作しているので驚く。国民の7割がスマホ利用者と言われているから無理もないと思う。

 スマホの長時間使用による肩こりや首の凝り、ストレートネック、腱鞘炎、眼精疲労、視力低下、ドライアイ、脳疲労などの症状の総称が『スマートフォン症候群』だそうだ。

更にひどくなると、不眠、めまい、吐き気なども起こることがあるそうだ。もっとひどくなると「スマホがないと不安を感じる」などの『スマホ依存症』も生じるそうだ。

 今すぐできるスマートフォン症候群対策として

 1. 連続して長時間使わないようにする。30分以上使ったら小休憩をはさみ、ストレッチをする。
 2. うつむき姿勢にならないように気をつける。
 3. 意識的に瞬きをしたり、遠くを見るなどして目を休める。
 4. 寝る前はスマートフォンを見ないようにする。

などがある。

 待てよ。『スマホ依存症』の症状は腱鞘炎を除けば、私の現在の体の症状によく似ている。私はスマホをそんなに長時間使っていないが、エスペラント読書をする時に同じ姿勢でうつむいて2時間以上学習することがある。その時の症状がこれと同じだ。気をつけようと思う。              (矢吹あさゑ)

5月のエスペラント相撲の感想です。

Paroladoj de D-ro L.L.Zamenhof (daŭro)    

 Samo

La Sepa kongreso en Antwerpen, 1911

Zamenhof menciis pri la prelato Johann Martin Schleyer, la aŭtoro de Volapuk. Li estas la vera patro de la tuta internacilingva Movado. Laste li alvokis: ĉiu el ni havu la firman decidon, helpi per ĉiuj fortoj al la enkonduko de ordo kaj forigo de ĉiu malpaco en nia afero. Vivu, kresku kaj floru nia afero!

La Oka kongreso en Krakow, 1912

Zamenhof petas, ke vi liberigu min de tiu rolo, kiun mi pro kaŭzoj naturaj, okupis en nia afero dum dudek kvin jaroj. Mi petas vin , ke de la nuna momento vi ĉesu vidi en mi “majstron”, ke vi ĉesu honori min per tiu titolo.

Suplemento: Naskiĝo de Esperanto

Z-mem skizis la procezon de elpensado de Esperanto dekiam sia infaneco ĝis plenaĝulo. Precipe li menciis, elpensado de afikso li sukcesis malpezigi la vortaron.

Deklaracio pri la esenco de la Esperantismo (akceptita de la unua kongreso)

Esperanto estas “nenies propraĵo”, nek en rialto materiala, nek en rialto morala.

La sola unu fojon por ĉiam devigata por ĉiuj esperantistoj fundamento de la lingvo Esperanto estas la verketo “Fundamento de Esperanto”, en kiu neniu havas la rajton fari ŝanĝon.

Deklaracio de Homarano

Zamenhof diris ke tiu ideo, Homarano, estas sia persona ideo. Al neniuj li altrudas ĝin, li diris. Tamen mi mem tre simpatias pri tiu ideo. Precipe ŝanĝiĝo de klimato estas urĝa problemo nome homarana afero. Plie la problemo de milito kaj paco estas reala afero. Mi pensas ke la Japana Konstitucio(precipe ĝia antaŭparolo) estas ĝuste homaranisma deklaro. La homaranismo havas la universalecon, mi pensas.

La Alkemiisto”

Mateno

Mi legis, “La Alkemiisto”, verkita de Paulo Coelho, ĝis 108paĝoj.

Santiago laboris ĉe la Vendisto de Kristalaĵoj preskaŭ dum ses monatoj kaj gajnis sufiĉan monon por aĉeti cent dudek ŝafojn.

Iun tagon Santiago diris al la Vendisto, “ Hodiaŭ mi foriros.” La maljunulo respondis, “Mi fieras pri vi. Vi donis animon al mia butiko de kristalaĵoj. Sed mi ne iros al Mekko, vi perfekte scias tion. Same, vi scias, ke vi ne reaĉetos ŝafojn.”

Santiago ekvojaĝis. Kiam li rememoris la vortojn de la maljuna Reĝo, li decidis iri al Egiptio. La karavano ekmarŝis orienten. Iun vesperon Santiago diris al la Anglo, la akompananto, “Mi observas la karavanon, kiu trairas la dezerton. Ĝi kaj la dezerto parolas per sama lingvo, kaj ĝuste pro tio, ke la dezerto permesas karavanojn trairi. Tio estas magio de signoj. Mi vidis, kiel niaj gvidistoj legas la signojn de la dezerto, kaj kiel la animo de la karavano konversacias kun Animo de la dezerto.”

Kaj Santiago komprenis jene.

Ĉiu havas sian mamieron lerni. Lia maniero ne estas la mia, kaj la mia ne lia. Sed ni ambaŭ serĉas nian Personan Legendon, kaj tial mi respektas lin.”

 Mi pensas, ke jes. Vivi feliĉe estas daŭre serĉi propran kaj personan manieron de la vivo, mi pensas.

Alkemiisto 

Lumo

Okaze de la maja EP sumoo en 2024, mi legis la libron “Alkemiisto” skribita de Paulo Coelho, kiun tradukis Ana Songxanta Koreo. En la lasta foja sumoo,mi devis rezigni legi ĝin ,cxar mia du konatoj unu post aliaj forlasis . Do mi estis okupita dum kelkaj tagoj.

Ĉi foje mi tralegis ĝin ĝis la 53 paĝoj. Mi por la unua fojo sciis, ke ĉi tiu libro estis legita de multaj mondaj popoloj kaj estas ne nur novelo sed ankaŭ filozofia libro por vivo. Ĉefrolulo Santiago estas paŝtisto, kiu konas la plej parton de la paŝtejo en Andaluzio.

Li frekventis seminarion kaj lernis tie kelkajn lingvojn kaj teologion ,tamen li ne volis fariĝi parokestro. Li sentis ke revi malkovri la mondon pli gravas ol koni Dion aŭ pekon de homoj ,tiel li volis vojaĝadi kun ŝafoj .

Li en Tarifa renkontis maljunulinon, kiu scipovis interpreti sonĝojn. Ankaŭ la sonĝon kiun Santiago ĉi nokte sonĝis. Ŝi diris al li,ke lia sonĝo apartenas al la Lingvo de la Mondo. Per ŝia interpreto rigardante la bildon de la Sankta Koro de Jesuo, ŝi diris ke li iru al la Piramidoj kaj tie povos trovi trezoron kaj ke li fariĝos rica.

Poste aperis iu maljunulo kiu alparolis lin kaj legis libron sidante sur la placo.  Lia nomo estas Melkisedeko. Li estas Reĝo de Salemu. Ŝajnas al mi ke li estas saĝulo de vivo.

Strange li konis pri liaj gepatroj kaj amiko de Santiago. Melkimedeko havis misterajn fortojn. Li diris al Santiago, ke misteraj fortoj aspektas malbonaj, sed fakte instruas lin ,kiel realigi lian Personan Legedon. Ili preparas lian menson kaj volon, ĉar la mondo enhavas grandan benon, kiun ajn vi faras, kiam vi vere deziras ion, kaj tiu deziro ,ja naskiĝas en la Animo de la Universo.Tiu estas via misio sur la Tero..Kiam vi volas ion, la tuta Universo konspiras por permesi al vi vian volon.

Santiago en iu tago superstaris de la malgranda urbo Tarifa en Afliko.

Mi ne povas kompreni detale la enhavon de ĉi tiu libro, do mi aĉetis kaj legis la tradukaĵon, kiun geedzoj Yamakawa Koŭaja kaj Akiko tradukis.  Laŭ ilia komparo

mi bone komprenis.  Dankon al la Esperanta Sumoo !

La Kosmokomikoj

Majo

Majo legis po 2 paĝoj tage de La Kosmokomikoj verkita de Italo Calvino eldonita en 2023 tradukita de Nicolino Rossi eldonita de Itala Esperanto-Federacio 

Tiu ĉi verko estas tiel nomata scienca fikcio, do en skribado estas ĉio pova. 

Unu el la kialoj estis ke troviĝis multaj vortoj, kiel tempo, spaco, akvo, atomo, koloro kaj punkto. Ĉar mi lernas  pri la sistemo de la universo, kie ni vivas, mi iomete volas provi skribi ion en Esperanto, sed tute mankis al mi vortoj.

Tiu ĉi libro donis al mi bonan ŝancon. La rakontoj ne estas tiom facile legeblaj, sed sufĉxas ironioj, troigoj kaj kiel vi povas imagi pri italaj viroj, plena intereso pri virinoj. El la kvar rakontoj mi legis ĉi foje. La Distanco de la Luno estis por mi la plej amuziga.

La Alkemiisto”

Granda Kampo

Daŭrigante la lastan monaton, mi legis la libron “La Alkemiisto” verkita de Paulo Coelho, esperantigita de Michel Fontaine kaj Ana Sonĝanta.

Rolulo Santiago foriris la vendejon de kristalaĵoj kaj por iri al Piramidoj  partoprenis la karavanon kiu transiras la dezerton. Santiago povis koni diversajn aferojn dum ili vojaĝis en la dezerto. Poste ili restadis ĉe la Oazo, por ke batalo okazis inter triboj.

En iu nokto Santiago renkontis Alkemiiston, poste vojaĝis kun li kelkajn tagojn. Tiam Santiago observis lian agon. Tial kiam Santiago sole hazarde renkontis malamikojn, li povis respondi al la situacio. Kaj finfine Santiago eltrovis la trezoron vidintan en sonĝo.

Iam maljuna Reĝo diris al Santiago, ke vi fariĝis kapabla realigi vian Personan Legendon, kaj Santiago demandis al li pri signifo de Persona Legendo. Maljuna Reĝo diris, ke estas tio, kion vi ĉiam deziris fari.

Santiago realigis sian deziron, t. e. li iam revis malkovri la mondon kaj gajnis la trezoron. Krome Santiago petis al Alkemiisto instrui pri Alkemio, sed li ne respondis al Santiago. Pri tio mi pensas, ke Alkemiisto volis inici al Santiago jene : Alkemion oni povas lerni en ĉiutaga vivo, ĉar kiam Santiago renkontis malamikojn, li povas trabati al si la vojon.

第72回関西エスペラント大会が近づいてきました

日 時: 2024年6月29日(土)~30日(日)

会 場: kokoka 京都国際交流会館

   皆さん、参加しましょう!!