La Vento 402

N-ro 402    2019年 9月号
La VentoSuita Esperanto-societo

吹田エスペラント会会報   発行:矢野義男 吹田市山田東2-25-13
郵便振替 00970-0-319578   年会費 6000円  準会費 2400円
ホームページ http://suita.chu.jp

☆ ふれあい講演会について
11月3日(日・祝)の吹田市民文化祭参加、エスペラントふれあい講演会のチラシ 「国境なき医師団・イラク活動報告(講師、佐藤真史さん)を大畑さんが作成してくださいました。同封しています。
また、当日の役割分担等は、もう少ししたら決めたいと思います。ご協力、よろしくお願いします。

☆ エスペラント相撲について
11月8日からまたエスペラント相撲が始まり、いつものメンバーが参加し、がんばっていますが、前回の相撲の感想をラベントにまだ載せてなかったので、今回、載せることにしました。

Recenzo de maja sumoo
(Samo)
“Japana Literatura Juvelaro.” Eldonita de JEI
Tiu ĉi libro konsistas el la verkoj tra pli ol miljaroj, poemoj, noveloj, eseoj k.t.p. Entute facile, kompreneble legeblaj tradukaĵoj estis kolektitaj. Antaŭ ĉio mi admiras ke esperantigitaj tradukaĵoj estas facile kompreneblaj malgraŭ tio, ke ju pli arkaikaj verkoj, des pli malfacilaj estas la originalaj verkoj ĉu ne. Eble tradukantoj anticipe bone studis la arkaikajn originalojn , se ne la tradukado estis ne ebla. Tamen por mi relative malfacile kompreni poemarojn tradukitaj
esperanten mi ne bone kaptis ĝian etoson bedaŭrinde.

(Mateno)
Mi legis  “La Edzino de Kuracisto Hanaoka Seisyuu” ĝis la tri ĉapitro.
Kae estis filino de Imose Sazibee, la vilaĝestro kaj lia domo havis popularan nomon “Honĝino de Nate”. Ŝi estis severe disciplinita, krom pri legado kaj skribado, ankaŭ pri kudrado kaj purigado.
Kiam Kae fariĝis 21-jaraĝa, Otugi, la edzino de Hanaoka Naomichi vizitis Sazibee kaj petis ke estu lia filino, Kae, kiel sxia bofilino, kaj nur Kae konsentis pri tio.
Tiamaniere Kae edziniĝis al s-ro Hanaoka, kiu tiam ne ĉeestis en la edziĝ-ceremonio pro la foresto al Kioto por lernado, pri kio mi tre surpriziĝis. Kiel Kae fariĝos poste, nun mia koro bategas.

( Granda Kampo)
Ĉi-foje mi legis “ Bild-taglibro pri la Katastrofo en 2011”. Verkinto estas HORI Jasuo. Li jam sendadis la informojn pri Japanio per esperanto. Kaj poste okazis la grandegaj tertremo kaj cunamo la 11an de marto 2011. Li raportis ĉefe pri la katastrofo. Precipe radioaktiveca poluo pro la akcidento de la nuklea centralo,
n-ro1 de Fukuŝima estais tre serioza problemo.
Ĉi tiu libro estas la raporto pri la vizitado al suferantaj urboj. En ĉiu paĝo li raportis sian penson kun desegnaĵo japane kaj esparante t.e. kio okazis kaj kia manière homoj vivas. Mi pensas ke rekonstruado de la katastrofo necesas longan tempon. Ekde la katastrofo en 2011 jam pasis ok jaroj, kaj pli la akcidento de la nuklea centralo estas aldonita, Tial kiam venos la vera rekonstruado?
( Majo)
Majo legis “Nokto de la Galaksia Fervojo” de Miyazawa Kenzi tradukita de Konisi Gaku.
En ĉi tiuj fabeloj montriĝas la idealo de Kenzi eble eĉ pli ol aliaj fabeloj de Kenzi. t.e. lia altruisma sindediĉo por la tuta homaro.  Kenzi ripetas la esprimon “ vera feliĉo” kelkfoje en diversaj scenoj.
La postparolo de d-ro Konisi Gaku tre klare komprenigas la legintojn pri la verkadstilo de Kenzi kaj pri signifoj de liaj verkoj.    Lastajn kvin tagojn en kontrasto kun la ĉiam streĉitaj fabeloj de Kenzi, la amindeco kaj ne racieco de Pu konsolis aŭ eĉ gajigis min pro la simpla pens-kaj-viv-maniero.
Winnie-la- Pu  estas tradukita de Kellerman Reed kaj Ralph Lewin. De tempo al tempo tia elekto de libroj tre efikas ĝui ambaŭ.

(Lumo)
Mi legis la libron “Lagoj en la mondo”.En ĝi pri la lagoj en Orienta kaj Centro Azio estis detale skribita la diversaj akvoproblemoj .
Ni japanoj ordinare tute ne sciis kaj ne interesiĝas pri tio, tamen ni devas lerni tiujn akvoproblemojn,.ĉar sen akvo homoj ne povas vivi . Popoloj en la mondo suferas pro akiri sensalan akvon. En tiuj problemoj ni devas konsideri saĝe utiligi akvon en ĉiu regiono kaj kia afero okazos, se erare uzas akvon. Oni diras ,ke la 21-a jarcento estas la jarcento de akvo kaj okazos la akva konflikto.
Mi lernis kiel grave estas konsideri pri saĝa uzo de la akvo kaj bone trakti akvon.

例会のことわざ学習から

1)塵も積もれば山となる
・Se polvo amasigxus, pli malpli frue gxi estas rubejo.
・Mi cxiu tage aldonas  pasxnombrojn per pasxilo dum ok jaroj , nun totale  akumuligxis 11200km.
・Rondvojagxo de terglovo estas 40000km. Post 20 jaroj mi  rondvojagxos sur la
terglovo, se mi vivus.
・Se polvo amasigas en la dauxro de longa tempo, monteto farigxas.
・Ecx polvero  akumuligxinte farigxas nemovebla monto.
・Nuklea polvo amasigxante faros montacxon, faligos mondacxon.

(ザメンホフの訳)
・Se gut’ al gut’ aligxas, maro farigxas.
・Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistus.

2)罪を憎んで人を憎まず
・Homo malamos klimon, sed devas ne malami la krimulon.
・Lastatempe ofte okazas multaj akcidentoj por erara manipulo de automobilo per maljunulo. Iu kiu estis damagxita ne malamas  vundinton ,sed malamas eraran manipulo.
・Malamu krimon,sed ne krimulon.
・Kulpo estas ne en li, sed cxirkaux li.
・Malamu krimon, ne la homon.

(ザメンホフの訳)
・Kontraux peko batalu, sed pekanton ne tusxu.
・Kontraux peko prediku, sed pekinton pardonu.

3)物事はすべて表裏がある
・Cxo havas du flankojn.
・Norda koreio diras  forjeti  nuklean armilon ,  ili volas recevi ekonoimian helpon.
・Cxio estas duvizagxa.
・Lia vero estas sxia malvero.
・Japane “Omotenashi”(gastigado) estas alisignife “Uragaaru”(konfidenco). Prez. Traump
konfesis ke cxiuj scios tion auxguste.

(ザメンホフの訳)
・Cxiu medalo du flankojn posedas.