La Vento 423

N-ro 423  2021年 6月号
La VentoSuita Esperanto-societo

吹田エスペラント会会報  発行:矢野義男 吹田市山田東2-25-13
郵便振替 00970-0-319578  年会費 6000円 準会費 2400円
ホームページ http://suita.chu.jp

★ コロナウイルスのワクチン接種が始まり、私も何とか近くの病院で予約がとれ、ほっとしたところだ。2回目の接種は7月8日に終わる予定。皆さんはどうですか?
朝のテレビで、92歳の女性が90歳で始めた新聞紙を使った切り絵で、才能に目覚め次々にみごとな作品を作り、個展まで開いて、観る人々に感動を与えていると報道されていた。ご主人をなくされ意気消沈していた時に、娘さんに勧められて始めたとのこと。今ではそれが生きがいになっているそうだ。人間は何歳からでも生きがいを見つけられるものなんだと励まされた。            (矢吹)

★ 5月のエスペラント相撲の感想です。
Samo: “Sed homoj kun homoj, UK 1905-2005” eldonita UEA
Ni povas ekscii la historion de la monda esperanto-movado kaj ĝian ĝenerala-trajton. Tamen la literoj estas tre malgranda, tre ĝena por maljunuloj.
Unue mi rimarkis ke antaŭ la 1-a UK en Bulonjo fluis kompreneble la longa antaŭhistoria periodoj: ĉiuj esperantistoj estis nur preskaŭ rusoj kaj poste venis francajaj, poste internaciaj, kaj disvastiĝis al angloj, germanoj, tamen nur en Eŭropo.
Due mi rimarkis ke la 3a- UK en Kembriĝo, 1907, Alta Protektanto, Duko de Britio ĉeestis, la 4a-UK en Dresdeno, 1908, Alta Protektanto, la Tria saksa reĝo ĉeestis, la 5a-UK en Barcelono, 1909, Alta Protektanto, Reĝo de Hispanio ĉeestis.
MI tre miris ke en tia lulila stadio de la esperanta Movado tiaj reĝoj sidis sur UK, tiel ke se estus en Japanio, imperiestra familio ĉeestus. Okaze de japanio la 50a-UK en Tokio Alta Protektanto estis Ĵuĵi Ŝibuta, Prezidanto de la Japana Akademio.
Trie temas pri la evoluo de partoprenantoj en UK. Jen la statistiko de aliĝintoj:
1a UK—688, 2a—1200, 3a-1400, 4a-1430, 5a-1300, 10a-3739, 20a-1494, 30a—1602, 40a-1687, 50a-1710(Tokio), 92a-1901(Jokohamo), 100a-2698. Intertempe okazis la unua mondp-milito kaj la dua mndo-milito. Certe tio influis multe.Tamen travideble la nombro de partoprenantoj ne draste evoluis. Ekz. vidu en Tokio kaj Jokohamo.
Kvare tiu libro ne nur traktis la oficialan jarlibron, sed ankaŭ enhavas diversajn kovrindajn aŭ malkovrindajn bagatelaĵojn. Ekz. en la unua kongreso oni intencis ludi teatraĵon, “la Edziĝo Kontraŭvola de la franca baroka aŭtoro Moliere”, kies esperantigita traduko venis el la presejo nur 15 tagojn antaŭ la kongreso. La aktoroj intencis esti diversnaciaj kaj poste oni devis hasti distribui la tekston al diversnaciaj ludontoj. Ili revenante hejmen manĝante, promenante devis lerni, lernadi sian rolon. En la kongresa tago ili ĉiuj ne povis akurate kolektiĝi kaj ne povante antaŭekzercon ili plenumis la prezentaĵon.
Kvine la kovrilo de la libro estas fotaĵo de la kongresanoj inkluzive de kalva Zamenhof. Ĉiuj damoj surmetis sur sin ĉapelon. Multaj viroj ankaŭ surmetis sur sin ĉapelon. Aliaj viroj estis kalvaj. Tio signifas ke preskaŭ ĉiuj kongresanoj estis maljunuloj. En ĉiuj UK, la unua kaj ĝis nun partoprenantoj konsistis el preskaŭ maljunujoj, ĉar nur maljunuloj havis kaj monon kaj tempon, tiel mi vidas.
Retrovide mi mem estis tia, ĉar en mia okazo mi neniel povis ferie dum 1-2 semajne dum mia juneco.
Sese interalie mi interesiĝis pri la 50-a UK en Tokio,1965. La ginekologo Yagi Hideo, kiu fariĝis UEA-prezidanto en 1962, iniciatis inviti Tokia-UEA kongreson.
Mi tre miras ke li fariĝis UEA-prezidanto, kiam japana esperanto- Movado estis en la pionira tempo. Kiel kuraĝa kaj talenta li estis. Tamen tre bedaŭre li mortis pro apopleksion en 1964, ne povis reale sperti la Tokian UK, 1965.

Mateno: Finfine mi legis la libron, “Silento”.
Ĉar Rodrigo pensis, ke li en la karcero aŭdis la ronkadon de la gardisto ĉiutage, li koleris la maldiligentecon de la gardisto. Ĝi ne estis la ronkado, sed mizera muĝado de kredantoj pendigitaj en truoj. Kaj oficisto diris, “Se vi ne konvertiĝus, oni ne povus liberigi vin.” Tuj poste Rodrigo tretis la tret-bildon. Tiam la Kristo , kiu daŭrigis silentadon ĝis nun, diris, “Vi rajtas treti, rajtas treti. Vi ekzistas por esti tretata.” Post lia konvertiĝo, Rodrigo diris al Kiĉiĵiroo, “ Kiu povus aserti, ke fortuloj ne suferis pli multe ol malfortuloj?” Li ankaŭ diris, “Mi amas la Homon en formo alia ol la antaŭa. Por ke mi sciu la amon, necesis ĉio ĝia nuna.”
Mi pensis, ke Rodrigo ne forlasis sian kredon, sed havis novan kredon.
Mi ankaŭ supozis, ke Kristo riproĉis neniun kaj pardonis al Rodrigo, Ferreira kaj Kiĉiĵiroo. La religia kredo estas libera. Nun en la mondo ni havas diversajn religiojn. La diferenco de religio ne kaŭzu militon, mi deziras.

Granda Kampo: Mi legis ĉi tiun libron, “Mia 20-jara vivo kun karega panjo” verkita kaj ilustrita de YAMAMOTO Akiko kaj “ĈapitroⅫ : Mia unua amiko” el “Sen Familio” verkita de Hector Malot, esperantigita de Michel Fontaine kaj Ana Songxanta.
En “Mia 20-jara vivo kun karega panjo”, kiel katido Ĉibi venis al la hejmo de panjo, kaj nutradiĝis ĉe la hejmo. Dum la dudekjaro estas skribita ĉi tiu libro, maldekstre de la libro ilustraĵo estas desegnita pri diversaj esprimoj de katido Ĉibi.
Ankaŭ koloriĝo estas bela kaj donis plezuron al mi.
Due pri “Sen Familio”. En ĉapitroⅪ Remi renkontis Arthur kaj lian patrinon. Kaj li vojaĝis kun ili sur la boato. Remi kaj lia trupo donis spektaklojn al Arthur. Remi prizorgis la bestojn kaj ne maltrankviliĝis pri manĝaĵo kaj kuŝejo. Li diris sur la boato kun sinjorino Milligan kaj Arthur, ke li estis plej feliĉa de sia infaneco ĉe ili. Kaj Arthur ne kapablis reciti fablon, sed Remi helpis al Arthur sukcesigi lin. Sed Remi pensas ke ĉi tiu vojaĝo proksimiĝos al fino, devos reveni al la antaŭa vivo.
Mi imagas ke Remi renkontos al diversaj homoj ĝis la renkonto kun lia mastro Vitalis elkarcerigita. Denun tio plezurigos min.

Lumo: Mi legis la libron “SEN FAMILIO” tradukita de S-ino Ana Sonĝanta . En ĉiu tago mi legis 2paĝojn kaj tralegis la 3 ĉapitrojn、ⅩⅨ:「Lise」、ⅩⅩ:「Gardenisto」、
ⅩⅩⅠ「Familio disigita
. Do mi finfine atingis la finon de unu parto , kiu estas duona paĝo de ĉi tiu libro. Ĉi tiu enhavo estas jena.
En la survojo al ŝtonminejoj de Pario, lia mastro Vitaris ne povis marŝi pro sia laceco kaj malvarmo, Remi kaj Vitaris sidiĝis kaj dormis antaŭ la pordo de iu gardenisto. En sekvanta morgaŭo bedaŭrinde Vitaris mortis. Poste Remi sciiis, ke lia mastro estis plej fama itara kantisto, tamen nun estis povra maljunulo. Tiam Remi estis sola ĉe la morto de lia mastro.
Feliĉa sorto venis al Remi. Li havis novan familion pere de ĉi tiu patro de ĝardenisto, Remi kaj Lise, kiu estas malpri aĝa firino, fariĝis tre bona familiana amiko. Remi laboris kaj vivis tro facile kun ĉi tiu familio , sed ne daŭris. En iu tago forta vento ekblovis kaj falis la plej densa hajlofalo. Per ĝi en la granda forcejo ĉio estis rompita kaj restis sennombraj disrompitaĵoj. Patro aĉetis la ĝardenon kaj estis konstruita domo pruntedonita de vendisto.
Granda katastorofo okazis en tiu ĉi ĝardenisto, patro de familio. Li estis enkarcerigita pro ne pagi monon.Malfacila sorto ree atendis lin. Familio devis esti disigita. Filoj kaj filinoj de patro iris al ilia onklo kaj onklino. Tamen Remi ree estis sola kaj revojaĝis metinte la balteon de la harpo sur sia ŝultron.
Komence mi ne povis facile legi ĉi tiun nobeloj , tamen ĉi foje de tempo al tempo mi facile povas legi ĉi tiun libron ”Senfamilio”. Mi sentis ke ĉi foja enhavo vokis intereson al mi. Mi ekstreordinare povis legi ĝin sen multe konsulti vortaron. Dankon pro Esperanto-sumoo!

Majo: Majo legis Loulan de Inoue Yasushi tradukita de Miyamoto Masao eldonita de JEI. Enkonduke skribite: Regno Loulan debutis en la Orienta historio ĉ. 120 a.K.  kaj malaperis  ĉ 77 a.K, tial ekzistis en la historio apenaŭ dum 50 jarojn. La legantoj tuj sentas sin en la mezzo de la vasta fremda regiono, kio estas ĉirkaŭita de la altaj montaroj senlima dezerto ofte atakita de la sablo ventego, kaj apud la bordo de la vaganta  lago Lopnor.  Mirinde estas pacienco de la tradukinto trakti nomojn ĉinlingvajn de la personoj kaj lokoj.  Por ili, eĉ aparta broŝuro akompanas la libron aldone al la glosaro. Persone mi preferas la duan rakonton, titolitan “ Fremdregionano” kiu temas pri Ban Chang, kiu dediĉis plejparton de sia vivo al la servo en tiu regiono. La rakonto ĉiam de la vidpunkto de la Han Dinastio eble fariĝus tute alia, se vidite de la malfortaj regnoj de la regiono aŭ eĉ de Hunnoj, kiuj estas bildigitaj kiel ferocaj batalantoj.
La dua libro, kiun mi elektis estas Ilustrita Frazeologio de Sabine Fiedler,
eldonita de Kava Pech, Ĉekio.
En nia Suita Esperanto-societo, en semajna kunsido ni studas uzante Zamenhofan Proverbaron, kaj tiu libro de frazeologio ŝajnas tre utila, kiel
aldona lernolibro, por trovi eŭropecajn esprimojn, kiuj baziĝas sur Greka mitologio, orakolo, ktp. Kune kun tre amuzaj ilustraĵo de Pavel Rak.
Surprizis min trovi citaĵon de Fujimoto Tacuo, kiu menciis la nomon, Miyamoto Masao en la artikolo.

★ 例会学習より
・ テーマは venki
1)Venkas ne forto, venkas la sorto. 実力より運。 力ではなく運が勝利を収める。
2)Venkiton oni ne batas. 出る釘は打たれる。
3)Malricxeco estis venkita. 貧困は克服された。
4)La sorto min venkigis. 運が味方して、私は勝利を収めた。
5)La japana teamo komplete malvenkis en la matcxo. 日本チームは試合に完敗した。
おまけ
1)私は疲れに負けて眠り込んだ。Min venkis laceco kaj mi ekdormis.
2)Venkite! =負けた! 降参!
3)disvenki (iun) =圧勝する
En elektado ministerial partio disvenkis opozician partion.
選挙で与党が圧勝した。
4)nevenkebla 無敵の
5)akiri, gajni, atingi, la venkon いずれも勝利を収める。