La Vento 441 (2022)

N-ro 441  2022年 12月号
La VentoSuita Esperanto-societo

吹田エスペラント会会報  発行:矢野義男 吹田市山田東2-25-13
郵便振替 00970-0-319578  年会費 6000円 準会費 2400円
ホームページ http://suita.chu.jp

 • 2022年もあと半月となってしまった。年々時の流れがどんどん早くなっていくように感じてしまう。老いのせいなのだろう。

 テレビで「新日本風土記――忠臣蔵」という番組をやっていた。沖縄の伊江島で、琉球の組踊の「忠臣蔵」が沖縄復帰の前年から復活して演じられるようになったそうだ。殺生のない「忠臣蔵」で、寺坂吉右衛門は討ち入りの秘密を知った妹を殺さないし、お家取りつぶしとなる殿様は、切腹しないし、捕まえた仇の吉良を縛って連れていくところで幕が下りるという。伊江島は戦時中、軍の滑走路が作られたため、米軍の攻撃を受け、島民の三分の一の命が奪われ、生き残った島民も捕虜となり大変な生活を経験したそうだ。だから島の人々は、「命こそ宝(ぬちどぅたから)」と芝居の中でも殺生を避けたのだろう。

 人間は命を授かること自体が奇跡に近いことだから、一人一人がその命を大切にしなければならないと思う。              (矢吹)

11月のエスペラント相撲の感想です。

ESENCO KAJ ESTONTECO DE LA IDEO DE LINGVO INTERNACIA”

(Samo)

Verkita de L.L.Zamenhof. Mi iom antaŭjare eble en mia juneco jam unufoje legis ĝin. Ĉi-foje denove mi legis ĝin por la Sumoo. Ne konataj vortoj, kiujn mi devas vidi vortaron, preskaŭ ne estis kaj tiasence tre facile komprenebla estas la libro unuflanke. Tamen aliflanke preskaŭ duone Zamenhofa teksto estas tre,tre longa kaj fine preskaŭ ne komprenebla parto duone estas. Tamen tiu libro havas Japan-lingvan tradukaĵo de s-ro Mizuno Yoshiaki kaj dank’al la tio mi iomete estis helpata, tamen eĉ la Japan-lingva tradukaĵo duonparta estas tre tre malfacila kaj ĝi estas preskaŭ ne komprenebla por mi bedaŭrinde. Ĉiuokaze konkludedirite

Esperanto bonege kontentigas ĉiujn postulojn al lingvo Internacia (eksterordinara facileco,precizeco,riĉeco,natureco,vivpoveco,fleksebleco,sonoreco k.t.p.)

Sen Familio”           (Mateno)

Mi finlegis “Sen Familio”, verkita de Hector Malot.

Ĉar panjo Barberin diris al Remi ke lia familio serĉas lin, li venis al Parizo kun Mattia kaj Capi(hundo) por serĉi Barberin. Sed Barberin jam mortis. Post la serĉado Remi sciiĝis ke lia familio Dricoll loĝas en Londono. Kaj Remi komencis vivi kun ili. Sed ili estis ŝtelistoj. Iun tagon Mattia subaŭskultis la konversacion de Dricoll kun la anglo, sinjoro Milligan. Kaj li sciis ke la patrino de Remi povas esti sinjorino Milligan. Sed subite Remi estis arestita kaj estis metita en prizono kiel ŝtelisto.

Per helpo de Mattia kaj Bob, Remi povis fuĝi el malliberejo. Poste li povis revidi sinjorinon Milligan kaj Arthur kaj finfine povis pruvite ke li estas la filo de sinjorino Milligan per la bebaj vestaĵoj garditaj de sinjorino Barberin.

Vitalis edukis Remi al sendependeco per la vivo de migrado. Kiam li fariĝis orfo en tiu mondo, ĉiufoje li konkeris la malfeliĉon kaj la malfacilon kun justeco kaj humaneco. Tiel li maturiĝis kiel homo. Travivi trans diversaj malfacilaĵoj en la mondo estas utila por infanoj, mi pensas.

Antaŭ kelkaj tagoj ni, Suita Esperanto-societo organizis preleg-kunvenon en Suita urbana kultura festo. La prelegantino, Fujita Miho establis la anstataŭan lernejon(alternative school en angla lingvo). En ŝia lernejo lernantoj elektas respektive siajn lernadoin kaj aktive lernas per diversaj spertoj. Mi pensas, ke ŝia ideo similas al Hector Malot en “Sen Familio”. Koni sin mem kaj trovi veran volon estas malfacile. Sed se la nombro de tiuj lernantoj pligrandiĝos pli kaj pli, ni povos atendi bonan estontecon, mi pensas.

La malgranda fantomo” ( Granda Kampo

Mi legis “La malgranda fantomo”n verkita de Otfried Preuβler. Ĉi tiu libro konsistas el dudek du ĉapitroj kaj mi legis ĝis dek du ĉapitroj. Ĉefrolulo malgranda fantomo jam loĝis en la kastelo Strigoŝton ekde pratempoj kaj kiam urbodoma horloĝo en urbeto Strigomont anoncadis noktomezon, la malgranda fantomo vekiĝis kaj eliris el kverkligna kesto garnita per fero, kiu troviĝis en la subtegmentejo. Kaj malgranda fantomo ĉiam kunprenis la ŝlosilaron de la dek tri ŝlosiloj, rondiris la muzeon de kastelo Strigoŝton. Ĉar la malgranda fantomo estis aereca kaj malpeza,.do eĉ la plej malforta vento sufiĉis por forblovi sin ien ajn.

La malgranda fantomo havis malnovan amikon, la gufon Fufo kaj rakontis al li pri rondiro de la kastela muzeo. Krome malgranda fantomo parolis al la gufo Fufo, ke li deziras vidi la mondon dum la tago. Sed la gufo forte malaprobis pri lia deziro pro sia sperto. Malgraŭ la malaprobo de la gufo, malgranda fantomo provis plenumi sian planon. Kiam malgranda fantomo vekiĝis en iu nokto, situacio de la ĉirkaŭaĵo estis diferenca pro ĉiama lunlumo. Malgranda fantomo pensis ke li estas vekiĝinta dum la tago. Sed kial la deziro plenumiĝis? Malgranda fantomo ne povis kompreni. Kaj li pensis ke li povas rigardi la mondon dum taga lumo kaj ke devas pli multe ĉirkaŭrigardi tra Strigoŝton.

Kiam la malgranda fantomo rapide iris al la kastela vestiblo, kiu kondukas lin al la kastela korto. Tie li hazarde renkontis al kvara klaso vizitanta la kastelan muzeon kaj li rapide fuĝis pro krio de infanoj, ĉar li ne kutimis aŭdi infanajn kriadojn. Kiam malgranda fantomo fuĝis de la infanoj, unua sunradio tuŝis lin kaj nigrigis lin. Malgranda fantomo timis infanojn kaj ensaltis sin en la puton de la centro de la kastela korto. En la puto malgranda fantomo eltrovis sekretan koridoron, komencis serĉadon kaj aperis ĉe diversaj lokoj kaj surprizis homojn. En nokto li iris en la ĉambron de la urbestro en urbodomo, pentraĉis sur la afiŝo kaj li glitis en la kadron de la urbodoma horloĝo kaj ekdormis.

Mi supozas ke post nun la malgranda fantomo okazigos kiajn aferojn, kiam ŝanĝiĝos lia korpo nigrigita. Kaj ilustraĵo de la libro tre plezurigis min pro delikataj bildoj.

Esplorado de vivĝojo” (Lumo)

Sekvante de la lasta septembra Ep-sumoo,mi plu legis la libron”Esplorado de vivĝojo“,kiu estas verkita de Deguĉi Hidemaru kaj tradukita de Eizo Itou. Tiu ĉi enhavo ests “Kio estas Dio?”, “Efektiva ekzistaĵo nevidebla”, “La relativeco” kaj ”La esenco de la koro”.

Oni enketis pri la demando “Ĉu vi kredas Dion?”.en la mondo. Japano

estis duaulo de nekredantoj en la mondo pri tiu ĉi respond. “Mi neniam kredas la ekziston de Dio.” Mi sentas ke tiu ĉi realo estas maltrankviliga stato. Speciale inkluzive miajn filojn japanaj junuloj tendencas nekredi Dion.

Oni konsideras ke sub la demokratismo nur leĝo regas ĉion. En ĝi ne ekzistas Dio. Mi volas rekomendi ĉi tiun libron al ĉiuj, kiuj ne kredas Dion. Ĉar ĉi tiu libro estas detale skribita pri “Kio estas Dio”kaj “ Kio estas diferenco de la fizika mondo kaj la spirita mondo”.

Ni devas ekesploradi ankoraŭ pli multe pri la ekzistaĵo nevidebla en sia koro. Dankon al Deguĉi Hidemaru !

 • 例会学習より

<簡明日エス辞典を使って> 自分が知らなかった単語を2~3選び、短文を作る。

(1)apendicito (p.129) 虫垂炎

Post mia trainado de instruisto mi havis apendiciton kaj ricevis operacion. Cxar tiam mi vivis sola, mi estis tre maltrankvila.

(2)baseno (p.131) 貯水池, konservi (p.131) 貯蔵する

En la gubernio Kagawa  ekzistas multaj basenoj. Antaux mil jaroj Bonzo Kuukai

ordonis kamparanojn fari basenon por konservi akvon. Plej granda baseno estas

Mannouxike”

Nun gubernio Tokushima kanalizis el Rivero Yoshino al Kagawa, kaj solvis

Akvan problemon. 

3)grefti (p.133) 接木

Mi prezentas al vi, ke kial amanto de kamelio greftas kamelion al sazanko. 

   Ili kulturas gxin en la poto.Post po kelkaj jaroj oni devas transplanti gxin.

   Radiko de kamelio estas malforta kaj post kelkdekaj jaroj tiu cxi radiko estas velkite, aliafranke radiko de sazanko estas tre forta kaj faras multajn

novajn radikojn kaj penetras en la teron.

(4)hipotensio(p.135)低血圧、garnita(p.133)取り付ける、remburajxo(p.134)詰め物 

Mi frekventas hospitalon po unufofe dum 3 monatoj pro neregula pulsado kaj tiam nepre kuracisto demandas min, kia estas la sangopremo. 

Anticipe mi mezuras per sangopremilo tiel ke la numero farigxu gxusta 2-3foje per profunda spirado por ne hipotensio nek hipertensio. 

Mi acxetis gxin, kiu estas en kesto fikse garnita per remburajxo.

<ことわざの説明・作文>

 1. 瓜の蔓になすびはならぬ。

La volvotigo de kukumo ne fruktas melongenon. La ordinara patrino ne povas naski

eksterordinaran bebon.

Eksterordinara infano ne naskigxas de ordinara gepatroj.

(2)蝦で鯛を釣る。

Pruntedoni malgrandan kapitalon por ricevi grandan profiton.

Iometa laboro havigis al ill grandan gajnon.

(3)岡目八目

Krompersono ol koncernato povas pli bone fari objektivan jugxon.

En la mezo de tumulto ne vidigxas cxirkauxo.

(4)果報は寝て待て。

Bona fortune nature venos, se vi atendos gxin kun pacienco.

Homo atendanta enmanigas al si cxion.

(5)亀の甲より年の功。

Ni devas respekti la sperton de la maljunulo.

Longe vivi kutime ne estas vana sed akiras trezoron de spertoj.

Oni devas estimi konon kaj sperton de maljunulo.

   ***********************

 Felicxan Novjaron! よいお年をお迎えください!!